SKARŻYSKO - ALEJA TYSIĄCLECIA PP

SKARŻYSKO - ALEJA TYSIĄCLECIA PP

RADOM - WIOLINOWA

RADOM - WIOLINOWA

RADOM - POSŁÓW GRECKICH

RADOM - POSŁÓW GRECKICH

RADOM - POSŁÓW GRECKICH

RADOM - POSŁÓW GRECKICH

Aktualności

2020.09.26

Aktualność 2

 

 

Zawiadomienie

    

                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej ,,KAZIMIERZ” z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin Walnego Zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Wypełniając obowiazek wynikajacy z rozporządzenia Ministra Finansów Zarząd przesłał do KRS sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostanie zwołane w terminie po zakończeniu stanu pandemi w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni.

 

2021-02-25

Aktualność 3

mieeszkanie reklama

ZBUDUJ SWÓJ DOM

SAM ZAPROJEKTUJ SWOJE MIESZKANIE
O JAKIM MARZYSZ
CISZA

CISZA

RELAKS

RELAKS

BLISKO CENTRUM

BLISKO CENTRUM

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODA

WYGODA